Kurz domowy

Kurz domowy
Byłby całkowicie nieszkodliwym współmieszkańcem, gdyby nie stawał się tak zwanym wtórnym źródłem różnych niebezpiecznych czynników. Roztocza, pleśnie, a także trucizny – jak na przykład PCP – mogą gromadzić się w kurzu i być przyczyną problemów zdrowotnych począwszy od …

Polichlorek winylu (PVC)

Polichlorek winylu (PVC)
Należy do najpopularniejszych tworzyw sztucznych używanych między innymi do produkcji wykładzin podłogowych i tapet. Jest szkodliwy dla zdrowia ze względu na zawarte w nim zmiękczacze, ułatwiające gięcie i formowanie twardego tworzywa sztucznego. Substancje te wolno odparowują, a …

Rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki

Ich zadaniem jest utrzymanie farb, lakierów i klejów w stanie płynnym, aż do momentu ich zgodnego z przeznaczeniem użycia. Suszenie powłok i spoin polega na odparowywaniu rozpuszczalników. Alkohole i aldehydy używane do lakierów z żywic syntetycznych należą do rozpuszczalników …

portal medyczny