Diagnoza wady słuchu

badanie sluchuZdiagnozować wadę

Do niedawna badano słuch niemowląt w reakcji na głośne dźwięki. Obecnie stosuje się metody obiektywne, to znaczy takie, których wynik nie jest zależny od stanu ogólnego i wieku dziecka.

•    Otoemisja akustyczna. Badanie polega na rejestracji odpowiedzi powstających …