Sprawdź, jak rozwija się słuch twojego dziecka

sluch testSprawdź, jak rozwija się słuch twojego dziecka.

Słuch można zbadać już w 2-3 dobie życia.
Wczesne wykrycie wady umożliwi twojemu dziecku odbiór dźwięków dobiegających z otoczenia i lepszy rozwój układu nerwowego.

Od 0 do 3 miesięcy

•    Około 2. miesiąca życia artykułuje dźwięki gardłowe, przypominające głoski k, g, h (głuży). Jest to ćwiczenie narządów artykulacyjnych i pojawia się niezależnie od tego, czy dziecko słyszy.
•    Na głośne dźwięki reaguje zmrużeniem oczu lub nagłym rozłożeniem rączek.
•    Od 2. miesiąca reaguje na głos bliskiej osoby, kiedy jej nie widzi.
•    Budzi się przy głośnych dźwiękach.

Od 4 do 6 miesięcy

•    Około 5. miesiąca zaczyna gaworzyć: świadomie bawi się swoim głosem, powtarza dźwięki przypadkowe lub zasłyszane, najczęściej sylaby. Na tym etapie zwykle milknie dziecko, które urodziło się z poważnym niedosłuchem.
•  Zwraca głowę w kierunku, skąd dobiega głos znanej osoby.
•  Budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś głośno mówi.
•  Reaguje gaworzeniem na mowę matki.

Od 7 do 12 miesięcy

•    Zwraca głowę w kierunku, z którego dobiega głos, reaguje na swoje imię.
•    Powtarza sylaby, np. ma-ma, ba-ba.
•    Chcąc zwrócić na siebie uwagę, świadomie używa głosu, jakby zaczepiając. Próbuje naśladować głos mamy i taty pod względem rytmu i głośności.
•    Spogląda lub wskazuje palcem na przedmioty lub osoby, gdy się je o to poprosi.
•    Pod koniec pierwszego roku życia zaczyna rozumieć, że wszystkie przedmioty mają swoje nazwy, a dźwięki wydawane przez dorosłych są sposobem porozumiewania się.