Sprawdź, jak rozwija się słuch twojego dziecka

sluch testSprawdź, jak rozwija się słuch twojego dziecka.

Słuch można zbadać już w 2-3 dobie życia.
Wczesne wykrycie wady umożliwi twojemu dziecku odbiór dźwięków dobiegających z otoczenia i lepszy rozwój układu nerwowego.

Od 0 do 3 miesięcy

•    Około 2. miesiąca życia artykułuje dźwięki gardłowe, przypominające głoski k, g, h (głuży). Jest to ćwiczenie narządów artykulacyjnych i pojawia się niezależnie od tego, czy dziecko słyszy.
•    Na głośne dźwięki reaguje zmrużeniem oczu lub nagłym rozłożeniem rączek.
•    Od 2. miesiąca reaguje na głos bliskiej osoby, kiedy jej nie widzi.
•    Budzi się przy głośnych dźwiękach.

Od 4 do 6 miesięcy

•    Około 5. miesiąca zaczyna gaworzyć: świadomie bawi się swoim głosem, powtarza dźwięki przypadkowe lub zasłyszane, najczęściej sylaby. Na tym etapie zwykle milknie dziecko, które urodziło się z poważnym niedosłuchem.
•  Zwraca głowę w kierunku, skąd dobiega głos znanej osoby.
•  Budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś głośno mówi.
•  Reaguje gaworzeniem na mowę matki.

Od 7 do 12 miesięcy

•    Zwraca głowę w kierunku, z którego dobiega głos, reaguje na swoje imię.
•    Powtarza sylaby, np. ma-ma, ba-ba.
•    Chcąc zwrócić na siebie uwagę, świadomie używa głosu, jakby zaczepiając. Próbuje naśladować głos mamy i taty pod względem rytmu i głośności.
•    Spogląda lub wskazuje palcem na przedmioty lub osoby, gdy się je o to poprosi.
•    Pod koniec pierwszego roku życia zaczyna rozumieć, że wszystkie przedmioty mają swoje nazwy, a dźwięki wydawane przez dorosłych są sposobem porozumiewania się.

Aparat, implant, rehabilitacja.

Bardzo ważne jest rozpoznanie wady i rozpoczęcie leczenia jeszcze przed ukończeniem przez dziecko 6. miesiąca życia. W tym wieku istnieje ogromna plastyczność układu nerwowego. Jeżeli umożliwimy dopływ bodźców dźwiękowych, to układ nerwowy będzie rozwijał się w miarę normalnie i malec ma szansę w przyszłości normalnie mówić. Jeśli nie widzimy korzyści ze stosowania aparatów, to istnieje możliwość wszczepienia dziecku implantu ślimakowego, dzięki któremu może ono zacząć słyszeć. Późno rozpoznany niedosłuch, niestety, nie daje możliwości pełnego rozwoju mowy. Dzieciom pozostaje często tylko język migowy.

Jeżeli niepokoi cię słuch twojego dziecka, zwróć uwagę, w jaki sposób reaguje na dźwięki. Musisz jednak pamiętać, że noworodki słyszą tylko bardzo głośne dźwięki: mrużą wtedy oczy, rozkładają ręce (tzw. odruch Moro). Dopiero 4—5-mie-sięczny malec próbuje lokalizować odgłosy, odwracając głowę. Obserwując starsze dziecko, zwróć uwagę, czy reaguje na polecenia, czy nie dopytuje się, prosząc o powtórzenie, czy nie siada zbyt blisko telewizora, czy jego mowa rozwija się w sposób równomierny, czy potrzebny jest mu kontakt z innymi ludźmi, czy też woli bawić się samo. W razie wątpliwości, poproś pediatrę o skierowanie na badanie słuchu do ośrodka audiologicznego.