MEDYTACJA Odpręż się i uwolnij od stresu

medytacjaMedytacja jest skuteczną metodą walki ze stresem. Z punktu widzenia fizjologii zwalnia ona tempo przemiany materii poprzez zmniejszenie zużycia tlenu, zwolnienie akcji serca i tempa oddychania, obniżenie ciśnienia i poziomu mleczanów we krwi oraz ograniczenie aktywności układu nerwowego. Medytacja przyczynia się także do poprawy stabilności emocjonalnej.

Metoda ta stosowana jest od wieków w wielu częściach świata jako środek na autentyczne odprężenie i osiągnięcie spokoju ducha. Wykorzystuje się w niej siłę umysłu człowieka i jego wewnętrzną świadomość.

Odprężenie nie jest z medytacją tożsame. Jest wynikiem skutecznie prowadzonych seansów medytacyjnych. Aby medytacja była skuteczna, muszą być spełnione następujące cztery warunki:

1.    Należy ją przeprowadzić w spokojnym otoczeniu.
2.    Należy rozluźnić mięśnie, czego warunkiem jest wygodna pozycja ciała.
3.    Przyjąć bierną postawę (myśli powinny płynąć swobodnie, nie trzeba nimi kierować; pozostanie w spokoju pozwala na odsunięcie tych myśli, które wywołują niepokój.)
4.    Trzeba się posłużyć pewnym instrumentem psychicznym. (Aby powstrzymać napływ myśli utrudniających koncentrację, trzeba znaleźć jakiś obiekt psychiczny lub fizyczny, na którym można się skupić; obiektem psychicznym może być słowo, zdanie lub sylaba powtarzana wielokrotnie podczas ćwiczenia.)

Istotną rolę podczas seansu odgrywa oddech. Istnieje bowiem ścisła zależność między układami oddechowym i nerwowym. Oddech przerywany, niewłaściwy, może powodować zakłócenia przebiegu reakcji biochemicznych, zmienić nastrój i wywołać uczucie niepokoju. Kontrola oddechu jest zatem integralną częścią medytacji.

Skupienie uwagi na rytmie skurczy i rozkurczy przepony ułatwia kontrolę oddychania. Można także określić rytm: głęboki wdech trwający 4 – 6 s, następnie zatrzymanie powietrza przez 10 s i powolny wydech w ciągu 4 – 6 s.

A oto jeden z wielu przykładów techniki medytacyjnej.

Medytacja – Ćwiczenie 1

Usiądź spokojnie w wygodnej pozycji, zamknij oczy i oddychaj przez nos. Skoncentruj uwagę na rytmie wdychania i wydychania powietrza, przy wydechu mów cicho słowo „spokój” lub „jeden”. Powtarzaj to przez około 20 minut. Pozostań w ciszy jeszcze kilka minut, początkowo z zamkniętymi oczami. Następnie otwieraj je powoli. Przez cały czas ćwiczenia bądź rozluźniony i pozwól, aby odprężenie przebiegało w swoim rytmie.

Medytacja jest metodą bardzo skuteczną, gdyż uczy nie tylko odprężania, ale i odsuwania przykrych myśli i uczuć. Ćwiczenia są bezpieczne i przyjemne. Przynoszą uczucie równowagi i spokoju.
Innym sposobem na uwalnianie od stresu poszczególnych grup mięśni jest masaż.

MEDYTACJA TRANSCENDENTALNA W WALCE ZE STRESEM
Medytacja transcendentalna
jest prostym ćwiczeniem natury psychologicznej, które wykonuje się dwa razy dziennie po 20 minut, siedząc wygodnie z zamkniętymi oczami. Poddana została gruntownym badaniom naukowym, które wykazały , iż przynosi ona głębokie odprężenie, wzmacnia siły witalne, zdolności twórcze, a przede wszystkim poprawia zdrowie i nastawienie do świata.

Oprócz tego:
•    redukuje chroniczny stres i uczucie niepokoju 2-4 razy lepiej niż inne metody,
•    poprawia kondycję psychiczną 3 razy skuteczniej niż inne techniki relaksacyjne,
•    ułatwia szybsze wyjście ze stresu, nawet w sytuacjach ciężkich urazów fizycznych,
•    obniża ciśnienie krwi osobom chorym,
•    redukuje do połowy konieczność korzystania z opieki medycznej,
•    ułatwia porzucenie nałogów,
•    zmniejsza uczucie agresji i niepokoju u więźniów ograniczając skłonności recydywistyczne,
•    poprawia ćwiczącym ich wizerunek własny
•    powoduje lepszą harmonię fal mózgowych – wskaźnik zwiększonej aktywności twórczej, inteligencji poczucia etyki i lepszej koordynacji mięśniowo-neurologicznej.