ŚWIADOMA KONTROLA FUNKCJI ORGANIZMU

Aby wypracować zdolność do świadomej kontroli funkcji organizmu, niezbędne jest użycie bardzo czułej aparatury elektronicznej, która ukazując na specjalnych monitorach przebieg funkcji fizjologicznych, pozwala człowiekowi obserwować wiele niezauważanych zwykle zmian. Można w ten sposób dowiedzieć się, które myśli i uczucia wywołują zmiany korzystne, a które mają wpływ negatywny. Człowiek uczy się kontrolować rytm pracy serca, szybkość oddechu, ciśnienie krwi, aktywność fal mózgowych, temperaturę ciała i podświadome skurcze mięśni.

Techniki tej można się nauczyć wyłącznie pod opieką fachowego instruktora, za pomocą takich urządzeń, jak:

1.    Elektromiograf (EMG). Używa się go do mierzenia impulsów elektrycznych podczas skurczu mięśni. Zmiany potencjałów elektrycznych mogą być obserwowane i rejestrowane dzięki podłączeniu do oscyloskopu specjalnych igieł i elektrod mocowanych na skórze. Trening przy użyciu EMG może pomóc osiągnąć pełne odprężenie mięśni w głębokich ich warstwach, ułatwiając przezwyciężenie stresu.

2.    Termometry ze sprzężeniem zwrotnym. Urządzenia te pozwalają na obserwowanie nawet najmniejszych zmian temperatury ciała, która rejestrowana jest i przekazywana w postaci sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

3.    Elektroencefalograf (EEG). Rejestruje on amplitudę i częstotliwość fal mózgowych. Można dzięki temu zmniejszać ból i napięcie.

4.    Galwaniczny czujnik naskórny (GSR). Instrument ten mierzy opór elektryczny na skórze, w celu wykrycia reakcji emocjonalnej. Działanie jego regulowane jest przez zmiany ilości potu wydzielanego przez daną osobę. Wszelkie zmiany sygnalizowane są przez światło i dźwięk. Urządzenia tego używa się w ćwiczeniu technik relaksacyjnych, celem redukowania napięcia i łagodzenia problemów z zasypianiem.

Wszystkie wymienione tu urządzenia stosuje się w celu wykształcenia umiejętności kontrolowania autonomicznego systemu nerwowego. Opisana metoda, być może stanie się pomocna w zwalczaniu stresu.