Kurz domowy – Trucizny – Elektrosmog

Kurz domowy
Byłby całkowicie nieszkodliwym współmieszkańcem, gdyby nie stawał się tak zwanym wtórnym źródłem różnych niebezpiecznych czynników. Roztocza, pleśnie, a także trucizny – jak na przykład PCP – mogą gromadzić się w kurzu i być przyczyną problemów zdrowotnych począwszy od …